Gå til hoved-indhold

Garanti og Annulleringsbetingelser for alle reservationer

Garanti
Hvorfor skal hotelværeler garanteres?
Et hotelværelse er ikke en vare, der kan lægges på lager til i morgen. Det værelse, der ikke sælges i nat, er tabt i morgen! Hver dag ankommer gæster, der på reservationstidspunktet har meldt en forventet sent ankomst til hotellet. Hele aftenen gemmer/holder hotellet værelserne til disse sene gæster. Imidlertid sker det tit, at værelserne bliver annulleret langt ud på aftenen. Hotellet har på dette tidspunkt, som oftest, ikke mulighed for at sælge værelset til anden side. Derfor er det vigtigt for hotellet, at få garanti for betaling af et værelse med sen ankomst.

Internationalt er det derfor blevet almindelig kutyme at forlange en garanti for værelser med ankomst efter kl. 18.00.

Bestiller er overfor hotellet ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selvom der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Annullering
Alle annulleringer på mere end 10% skal foretages skrifteligt til billund@hotelsvanen.dk.

  • 1-5 værelser betragtes som en individuel booking og kan frit afbestilles indtil kl. 12:00 dagen før ankomst.
  • 6 værelser og derover betragtes som en gruppe booking som til og med 30 dage før ankomst frit kan afbestilles. Herefter kan maksimalt 50% af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter gælden regler.

For alle arrangementer, events og konference, gælder ligeledes at 100% kan annulleres til og med 30 dage før.

Følgende er gældende for alle gruppereservationer, arrangementer, events og konference:

  • Efter 30 dage og til og med 20 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af det endelige bestilte hotelarrangement.
  • Efter 20 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 25% af det endelige bestilte hotelarrangement.
  • Efter 10 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement.
  • Efter 5 dage og til og med 3 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 5% af det endelige bestilte hotelarrangement.
  • Under 3 dage før ankomst opkræves 100% af det endelige bestilte hotelarrangement.

Ved no-show, forsinket ankomst og for tidlig afrejse har hotellet krav på en erstatning svarende til fuld pris på de endeligt bestilte arrangementer og overnatninger, incl individuelle bookinger.  

For yderligere info, henvises til kutymen indenfor branchen, se Horesta.dk, eller ved henvendelse til Hotel Svanen

Det med småt: Strejke, lockout, brandskade eller lignende skade, indskrænkninger i leverancer samt lignende uforudsigelige hændelser så som pandemi, der er udenfor hotellets kontrol, berettiger hotellet til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold overfor statsmagtsindgreb overfor hotelbranchen og ligeledes afgiftsændringer eller lignende, der berettiger hotellet til tilsvarende prisforhøjelser.